Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Inzegening Kerkgebouw van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten

Op zaterdag 25 maart 2023 vond met veel luister de inzegening plaats van het kerkgebouw van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten, in de regio Eindhoven. Na de metten volgde de ceremonie van de inzegening en vervolgens de eerste Goddelijke liturgie in de pas ingezegende kerk, voorgezeten door Zijne Eminentie Athenagoras Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door Hunne Excellenties de bisschoppen Dositheos (Patriarchaat van Georgië) en Bartholomeos van Arianze (hulpbisschop van het Aartsbisdom Duitsland), en deelname van vele priesters van ons Aartsbisdom.

Bij de slotzege en wegzending dankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras de concelebrerende geestelijken en psalmzangers, de medewerkers van deze uiterst goed georganiseerde inzegening, en de deelnemers voor hun aanwezigheid op deze vreugdevolle dag voor het Klooster.

Hij dankte en vernoemde in het bijzonder de broederschap van het Klooster voor de voorbereiding van deze grote en belangrijke dag voor het Klooster, en wenste dat Onze Allerheiligste Moeder van God haar zegen zou schenken voor vooruitgang en uitbreiding van de broederschap.

Na de Goddelijke liturgie volgde een receptie voor de gelovigen.

Het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten werd in 1989 gesticht door wijlen Gerontissa Maria met de zegen en steun van de toenmalige Metropoliet Panteleimon van België en de substantiële hulp van een Nederlandse familie die hun boerderij aanbood voor de transformatie en vestiging van het Klooster in de regio Eindhoven, nabij Asten. Op 8 september 1989, de feestdag van de parochie, werd de kerk geopend en werd de eerste Goddelijke Liturgie gevierd.

Door inspanningen, strijd en gebeden kreeg het klooster geleidelijk de nodige ruimte voor zijn werking. Langzaam ontstond de eerste gemeenschap onder leiding van de Gerontissa Maria: zes monialen met verschillende achtergronden en tradities, die zo de oecumenische boodschap van de orthodoxie aanboden. Tegelijkertijd werd het klooster wereldwijd bekend en kwamen er veel bezoekers, niet alleen uit het Aartsbisdom België maar ook uit andere Aartsbisdommen.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar