Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Parochiefeest Heilige Georgios in Dilbeek en priesterwijding

Op 23 april 2023, Thomaszondag en feest van de Heilige Georgios, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de Goddelijke Liturgie in de parochie van de HH. Georgios en Alena van Dilbeek, en diende er de priesterwijding toe aan een van de diakens van ons Aartsbisdom, de heer Filip Boone.

Tijdens zijn toespraak tot de gewijde priester en verwijzend naar het priesterschap als het getuigen van het woord van de waarheid, zei Zijne Eminentie onder andere het volgende : “Tijdens deze glorieuze paastijd, bevind je je hier voor mij om de tweede graad van het priesterschap te ontvangen, door Gods’ genade en mijn handoplegging. Ondanks je nu priester wordt, zal het dienstwerk een vaste waarde in je leven moeten blijven, daar wij allen diakens moeten zijn van God en diens volk. Met de zegen van je bisschop en de gebeden van de aanwezige clerus en het volk, wordt je vanaf vandaag geroepen om het volk van God op drie manieren te dienen : door het toedienen van de sacramenten, het onderwijs en de genezing. Deze drie pijlers zijn nauw met elkaar verbonden. Dankzij de Orthodoxe leer en het behoud van de dogmata kan een mens immers genezing vinden. De genezen mens kan dan deelgenoot worden van de Onsterfelijke Mysteriën tot zuivering, verlichting en vervolmaking.”

Voor het einde van de Goddelijke liturgie werden door Zijne Eminentie ook drie nieuwe lezers gewijd, namelijk m. Konstantinos Sarikas, m. Paul Pavlos de Ryck en m. Nikolaos Lykos.

De Metropoliet feliciteerde vervolgens de nieuwe priester met zijn vrouw en kinderen, en bedankte de clerus die uit Servië, Brussel en Antwerpen kwam deelnemen aan deze vreugdevolle dag, alsook de psalmzangers en alle gelovigen die kwamen meebidden.

Op de binnenplaats van de parochie volgde nadien een traditioneel feest.

De nieuwe priester is van Belgische komaf, getrouwd en vader van twee kinderen.

De Parochie van de Heiligen Georgios en Alena van Dilbeek (een autochtone heilige martelares uit de 7e eeuw) werd op 17 september 2016 gesticht door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, in de mooie regio van Dilbeek aan de rand van Brussel. Doel was om onderdak te bieden aan de gelovigen uit de regio, en voor exact die reden wordt tijdens de diensten naast het Grieks ook het Nederlands en andere talen gebruikt. De nieuwe aartspriester zal na zes jaar diaken te zijn geweest in dezelfde parochie blijven om nu als vicaris te dienen.

Moge God de nieuwe aartspriester van ons Aartsbisdom zegenen en waardig maken!

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar