Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Georgios en Alena te Dilbeek

Parochiefeest van de heiligen Georgios (Sint Joris) en Alena van Dilbeek

Op 9 mei 2021, op Thomaszondag, vierde de parochie van de HH. Georgios en Alena van Dilbeek met enige vertraging haar parochiefeest. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie. Alles gebeurde in overeenstemming met de beperkings- en beschermingsmaatregelen die in België van kracht zijn

De Luister van Emmanuel in de Stille Nacht

Dilbeek 15 december 2018: Kerstconcert “De Luister van Emmanuel in de Stille Nacht” Op zaterdag 15 december 2018 organiseerde de Parochie van de HH. Georgios en Helena van Dilbeek, in samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie van Dilbeek voor de tweede maal een kerstconcert. Vier koren van diverse christelijke denominaties kwamen graag naar Dilbeek om