Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Nagedachtenis van Aartspriester Ignace en Mita Peckstadt

Op zaterdag 13 mei 2023 werd in de kleine kerk van de Heilige Apostel Andreas en de Heilige Sophrony de Athoniet de nagedachtenis gevierd van Aartspriester Ignace Peckstadt (1926-2016) en diens echtgenote, Presbytera Marie-Thérèse Peckstadt-Janssens (1927-2022), die een jaar geleden van ons is heengegaan. De naam van Andreas Archontos, vader van Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop van het Aartsbisdom, die op dezelfde dag stierf als de vader van de Metropoliet, werd toegevoegd.

Deze nagedachtenis werd voorgegaan door hun zoon, Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, die voor de gelegenheid omringd was van priesters en diakens, waaronder de vicaris-generaal van het Aartsbisdom, maar ook hun zoon (Vader Bernard Peckstadt) en schoonzoon (Vader Dominique Verbeke).

De nagedachtenis werd gevierd in het stemmige kerkje, waar de geschiedenis van de orthodoxe parochie van Gent het licht heeft gezien in 1972, nu meer dan vijftig jaar geleden. Beide ontslapenen hebben hart en ziel gegeven voor deze parochie en voor de zovele gelovigen die er deel van uitmaakten en uitmaken. Vader Ignace als de stichter en rector ervan; Mita als diegene die hem in deze taak onvermoeid bijstond.

Na de liturgische dienst werd iedereen uitgenodigd voor een kleine receptie ter hunner nagedachtenis. Nadien hebben Metropoliet Athenagoras en Vader Bernard een trisagion gezongen op het graf van hun ouders.

God schenke hen de eeuwige zielenrust en de vergeving van hun zonden. Eeuwig zij hun gedachtenis.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar