Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonsfeest Heiligen Kyrillos en Methodios in Oostende

Op zondag 14 mei 2023, de Zondag van de Samaritaanse werd in de schoot van de Orthodoxe Parochie van Oostende het patroonsfeest gevierd van de Heiligen Kyrillos en Methodios, verlichters der Slavische volkeren. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg die voorging in de liturgische celebratie, omringd van de Vaders Bart D’huyvetter, Bernard Peckstadt en Andreas Dhoe en Aartsdiaken Emilianos Chatzivasileiou. Het koor stond onder leiding van Stefaan Coudenys, koorleider van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena van Brugge, dat voor de gelegenheid deelname in de vreugde van de Oostendse parochie.

In zijn homilie stelde Metropoliet Athenagoras dat “de Samaritaanse vrouw uit de Evangelielezing van de dag, die haar geluk en waarheid heeft gezocht in haar voorbijgaande liefdes en slechts mislukking heeft gekend, verteerd wordt door een andere dorst die Christus haar zal laten lessen. Zij zal nooit meer dorst hebben omdat de bron van levend water in haar is en zij door God wordt bemind”.

Op het einde van de Goddelijke Liturgie sprak de metropoliet de geestelijken en gelovigen toe met liefdevolle woorden, hen aansporend samen te werken aan de verdere uitbouw van de Parochie. Hij moedigde hen tevens aan samen te werken met de omliggende parochies en met name voor wat betreft het juist aanleren van de liturgische muziek. Hij dankte de priesters en herinnerde de gelovigen hoe hijzelf de Parochie 22 jaar geleden oprichtte en ze vervolgens vele jaren werd geleid door Vader Bernard. Hij dankte ook Vader Andreas voor zijn inzet en goede zorgen.

Nadien volgden Agapen in de parochiezaal, waarbij clerus en gelovigen zich met elkaar konden vermengen en delen in de vreugden, verwachtingen en moeilijkheden van het leven.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar