Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Kyrillos en Methodios te Oostende

Goddelijke Liturgie van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België in de parochie van Oostende

Na het hernemen van de diensten onder zeer strikte voorwaarden celebreerde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg op zondag 21 juni 2020 in de parochie van de HH. Kyrillos en Methodios te Oostende. Na de Goddelijke Liturgie gaf Zijne Eminentie een korte historiek van de parochie en dankte de

Inzegening van de Kerk van de Orthodoxe parochie HH. Kyrillos & Methodios 
te Oostende


Op zaterdag 3 februari 2018 werd in Oostende de nieuwe orthodoxe kerk – ondergebracht in toenmalige Sint Godelievekerk en nu toegewijd aan de HH. Kyrillos & Methodios – met de nodige luister ingezegend door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat), in concelebratie met Aartsbisschop Job van Telmissos (Genève)