Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Herdenking van de Pontus in Brussel

Op de eerste zondag na 19 mei, 21 mei 2023 -zondag van de Blindgeborene en dit jaar tegelijk ook gedachtenisdag van de Heiligen Konstantijn en Helena, werd een gebedsdienst gehouden ter nagedachtenis van de Genocide van de Pontische Grieken, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg werd vertegenwoordigd door de vicaris-generaal van ons Aartsbisdom, eerwaarde archimandriet Philadelphos Kafalis, die voorging in de Goddelijke Liturgie en de gedachtenisdienst. Aanwezig waren Zijne Excellentie de ambassadeur van Griekenland dhr. Dionysios Kalamvrezos, vertegenwoordigers van de Griekse Gemeenschap van Brussel en andere culturele Griekse verenigingen, allen uitgenodigd door de Culturele Vereniging van Pontische Grieken in Brussel “Kamian k’ en argos”.

Na het Herdenkingsgebed bracht de vicaris-generaal de wensen over van de Metropoliet, voor de voortzetting van de herinnering aan de slachtoffers van het Pontische Hellenisme en verwees hij naar het enorme culturele erfgoed dat de afstammelingen van de Christelijke martelaren van het Pontus-gebied met zich meedragen, dat gebaseerd was op vroomheid en diep geloof in God. “De geschiedenis is wat ze is. Ze kan niet worden herschreven, of we ze nu erkennen of niet.

Het Pontusgebied is een streek die voor veel nieuwe martelaren zorgde. De verantwoordelijkheid voor wat er gebeurde ligt bij degenen die deze zwarte bladzijde in het boek van de wereldgeschiedenis hebben geschreven. Maar het zijn jullie, de jonge Pontische Grieken, nakomelingen van dappere nieuwe martelaren, die verantwoordelijk zijn voor het behouden van de herinnering, de vroomheid en de grootsheid van het Pontische Griekendom.

Wees trots op uw afkomst, bewaar het geloof van uw grootouders, de vroomheid en de liefde voor Christus en de Heilige Maria! Bewaar als uw oogappel de Pontische taal en de grote cultuur van het Griekendom van het Pontusgebied. Ga deze onvergetelijke vaderlanden bezoeken, net zoals onze Ecumenische Patriarch, die vaak door het gezegende land van de Pontus reist, er de Goddelijke Liturgie viert en de plaatselijke slachtoffers herdenkt…” zei hij onder meer.

Vervolgens namen Zijne Excellentie de ambassadeur van Griekenland en de president van de Culturele Vereniging van Pontische Grieken in Brussel het woord. Ze verwezen naar kenmerkende historische gebeurtenissen, de deportaties en de etnische zuivering van de Pontische Grieken in het Ottomaanse Rijk. Ook verwezen ze naar de morele en maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze geschiedenis tastbaar te houden.

Nadien volgde een receptie in de parochiezaal van de Kathedraal, met Pontische lyra (Kemenche) als achtergrondmuziek.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar