Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge

Dit jaar werd het patroonsfeest van de Parochie van de Heiligen Konstantijn en Helena met veel luister gevierd. De drie voorbije jaren zorgden telkens voor een donkere wolk omwille van het coronavirus en vorig jaar gezien het overlijden van de moeder van Metropoliet Athenagoras.

Dit jaar werd het feest gevierd op de dag zelf van de gedachtenis van de Heilige door Godgekroonden en Apostelgelijken Konstantijn en Helena, op zondag 21 mei 2023. De avond voordien werden de Vespers grotendeeld gezongen in het Grieks door de Vaders Romanos en Konstantijn Kenanidis. De dag zelf werden eerst de Metten en vervolgens de Bisschoppelijke Liturgie gevierd in het stemmig kerkje. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg die voorging in de Liturgie, bijgestaan door Zijne Excellentie Bisschop Joachim van Apollonia, hulpbisschop van ons Aartsbisdom, en omringd van priesters en diakens. Onder hen vernoemen we Archimandriet Romanos Kenanidis (Thessaloniki), de Aartspriesters Bart D’huyvetter, Bernard Peckstadt (Brugge), Athanasios Karatzogiannis (Maasmechelen) en Konstantinos Kenanidis (Brussel), de Priesters Andreas Dhoe (Oostende) et Michael Lomax en Aartsdiaken Emilianos Chatzivasiliou en Diaken Adamantios Karfis. Het koor zong onder leiding van Stefaan Coudenys.

In zijn homilie rond de Evangelielezing van de Blindgeborene stelde Metropoliet Athenagoras: “Genezing vinden van onze geestelijke blindheid is niet ingewikkelder dan het fundamentele christelijke leven leiden waarvan we allemaal weten dat we het moeten leiden. Er zijn geen geheime codes of handdrukken; niemand hoeft hoogten van ascese te bereiken die zijn of haar vermogen te boven gaan; niemand moet proberen een soort spirituele superheld te worden. Het schitterende licht van Pasen schijnt op ons allen en we moeten leren de loop van ons leven, hoe pijnlijk of teleurstellend ook, te aanvaarden als onze weg naar het koninkrijk. Ondanks verschillen in levensomstandigheden en persoonlijkheden hebben we allemaal hetzelfde soort werk te doen: beetje bij beetje, stap voor stap, de ogen van onze ziel openen voor een licht dat zo helder is dat we denken dat het ons zal verblinden. Maar daar is de ironie: we zijn al blind. Het licht van Christus komt niet om te verblinden, maar om zicht te geven; niet om te veroordelen, maar om te redden; niet om te doden, maar om eeuwig leven te brengen”.

Op het einde van de dienst bedankte de metropoliet de concelebranten en vooral Zijne Excellentie Bisschop Joachim, maar ook Vader Bernard voor het voorname werk dat hij in de Parochie verricht. Hij felicitieerde ook Vader Konstantinos voor zijn naamfeest en nodigde in naam van de priester en de parochianen iedereen uit tot feestelijke Agapen in de parochiezaal in de Jan Boninstraat. Daar vierde men een groots feest, met barbecue en heerlijke Griekse muziek gebracht door Elias. Het was voor velen de gelegenheid tot gezellig samenzijn en genieten van zon en ontspanning.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar