Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Diakenwijding in de parochie van Gent

Op zaterdag 23 september 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de parochie van de Heiligen Andreas de Apostel en Sophrony de Athoniet in Gent en wijdde Johannes Osseel tot diaken.

In zijn toespraak tot de gewijde zei Zijne Eminentie onder andere het volgende: “Vandaag zijn we ontroerd, omdat nog eens iemand uit deze parochiegemeenschap bekleed wordt met het priesterschap. Je bent tot besef gekomen dat Christus je geroepen heeft, en daarom zeg je nu: “Hij is mijn Verlosser en ik zal Hem dienen”. Maak daarom altijd deze liefde voor God tot je criterium en regel in je leven, en niet de mening van de wereld, noch de kleinzieligheid van de huichelaars, noch het formalisme, noch de afgunst van de duivel met zijn bekende spanningen.

Christus geeft je alles. Wat wil je nog meer, wat kun je nog meer vragen? Christus heeft jouw stem gehoord en is vandaag naar het schapenbad van onze Kerk gekomen om je genade te schenken.

We zijn ontroerd omdat je vandaag tot diaken gewijd wordt in deze kerk waar deze parochie het daglicht zag ongeveer 51 jaar geleden. In deze kerk waar je als kleine jongen met jouw ouders, zussen en broer te kerke kwam. In deze kerk waar jouw vader ook tot diaken werd gewijd. In deze kerk waar we heilige Sophrony de Liturgie zagen vieren. Laat ons God danken voor al zijn weldaden en ook voor deze die we nu hier beleven.”

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie, na de nieuwe diaken en zijn familie te hebben gefeliciteerd,  bedankte Zijne Eminentie de priesters van de parochie voor hun pastorale werk, evenals de gelovigen voor hun deelname aan deze feestelijke gebeurtenis voor het Aartsbisdom en voor hun steun aan het werk van de parochie.

De gewijde priester is van Belgische afkomst en de zoon van wijlen aartspriester Silouan Osseel, die diende in de parochie van Gent, daarna in het klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten en de parochie van de Heilige Nektarios in Eindhoven. Hij is getrouwd, heeft twee kinderen en een kleinkind. Aanstaande zaterdag ontvangt hij de tweede graad van het priesterschap en zal hij zijn ambt uitoefenen binnen de Belgische gevangenisadministratie (als orthodox aalmoezenier) en in de parochie van Gent.

 

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar