Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bezoek en voordracht van ouderling Eliseos van Simonos Petra in Nederland

Op uitnodiging van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bezocht Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos, abt van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de Athosberg het Heilige Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland). Hij vierde er de Goddelijke Liturgie in het Katholikon van het klooster, omring door geestelijken van ons Aartsbisdom.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie sprak Zijne Eminentie zijn grote vreugde uit over de aanwezigheid van de Ouderling met zijn reisgezelschap in ons kleine, maar voor de gelovigen uit de bredere regio zeer dierbare klooster van ons Aartsbisdom.

Na de Goddelijke Liturgie volgde een synaxis van de kloostergemeenschap voor de spirituele ondersteuning en versterking van de zusters, en daarna een rondleiding in het klooster, waarbij ouderling Eliseos een Trisagion bad bij het graf van wijlen Gerontissa Maria, de eerste abdis van het klooster.

In de avond ging het programma van het verblijf in Nederland verder met een bezoek aan de Kathedraal van de Heilige Nikolaas in Rotterdam, waar de Vespers werden gevierd onder voorgaan van Zijne Eminentie. Aan het einde van de Vespers en op verzoek van Metropoliet Athenagoras hield ouderling Eliseos een voordracht voor de gelovigen, met als thema “De Moeder Gods, Bemiddelaarster van de Wereld”.

Aan het einde van zijn toespraak bedankte Zijne Eminentie de Zeer Eerwaarde Hegoumen voor zijn moeite en zijn liefde en benadrukte vooral de zegen dat er voor het eerst een hegoumen van de Athosberg aanwezig was, die de zegeningen uit de Tuin van de Moeder Gods overbracht aan de gelovigen in Nederland.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar