Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Bezoek van ouderling Eliseos van Simonos Petra in België en Te Deum voor de Nationale Griekse Feestdag van 28 oktober in Brussel

Op zondag 29 oktober 2023 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van Brussel, bijgestaan door Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos van Simonos Petra, hegoumen van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de berg Athos, en geestelijken van zijn gezelschap en van ons Aartsbisdom.

Op verzoek van Zijne Eminentie werd de homilie uitgesproken door ouderling Eliseos, die zich deze dagen in ons Aartsbisdom bevindt, uitgenodigd als gastspreker op de jaarlijkse Synaxis van de Clerus van ons Aartsbisdom, en om een woord van troost, hoop en vreugde te geven aan de gelovigen.

Na de Goddellijke Liturgie werd een Te Deum gevierd ter gelegenheid van de Griekse nationale feestdag van 28 oktober, in aanwezigheid van de diplomatieke autoriteiten van Griekenland in België, met aan het hoofd de heer Ambassadeur Dionysios Kalavrezos, en de militaire autoriteiten van Griekenland bij de NAVO onder leiding van luitenant-generaal Petros Demestichas.

De lofrede van de dag werd uitgesproken door Zijne Excellentie de Ambassadeur van Griekenland in België, de heer Dionysios Kalamvrezos, die verwees naar het belang van de feestdag en de notie van eenheid van het volk in het verleden maar ook voor de toekomst.

Zijne Eminentie dankte de Ambassadeur voor zijn toespraak en wenste alle goeds voor de Nationale Feestdag van Griekenland.

Daarna zongen alle aanwezigen het nationale volkslied van Griekenland, alsmede de Belgische Brabançonne.

Aan het einde van het Te Deum, bedankte Zijne Eminentie nogmaals hartelijk de Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos van Simonos Petra voor het accepteren van de uitnodiging om ons Aartsbisdom te bezoeken en als gastspreker aanwezig te zijn op de Synaxis van de Clerus van het Aartsbisdom, maar ook voor zijn verdere inzet om, naast de Synaxis, ook te spreken met de gelovigen van de drie landen van ons Aartsbisdom, namelijk België, Nederland en Luxemburg.

Hierna werden een herdenkingsgebed uitgesproken en een krans neergelegd op de Brusselse begraafplaats waar drie Griekse soldaten begraven liggen.

Tenslotte gaf ouderling Eliseos in de avond nog een lezing in de Société des Bollandistes over “Het Gemeenschapsleven en de Oecumenische Zending van de Athosberg”, waarbij de gelovigen nogmaals de gelegenheid kregen om over de levenservaringen te horen van ouderling Eliseos op de Athosberg en van wijlen ouderling Emilianos van Simonos Petra.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar