Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Patroonsfeest van de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen Brussel

Op zondag 12 november 2023 werd het patroonsfeest gevierd van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Theodoritos van Laodicea en geconcelebreerd door onze herder Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, en Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia, bijgestaan door clerus van ons Aartsbisdom.

Onder de aanwezigen op het feest van de Kathedraal bevonden zich Zijne Excellentie de ambassadeur van Griekenland in België – de heer Dionysios Kalamvrezos, de Permanente Vertegenwoordiger van Griekenland bij de Europese Unie – de heer Ioannis Vraïlas, de adjunct Permanente Vertegenwoordiger van Cyprus bij de Europese Unie – de heer Petros Mavrikios, de consul-generaal van Griekenland – de heer Vasilios Zarbalis, een delegatie van officieren van de Griekse Militaire Vertegenwoordiging bij de NAVO met als hoofd Kapitein-ter-zee Panagiotis Ikonomopoulos, de Archonten van de Heilige en Grote Kerk van Christus Dr. Nestor Rodios, Dr. Konstantinos Vamvakas en de heer Georgios Kritikos, vertegenwoordigers van het FOD Justitie onder leiding van het hoofd van de Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid – de heer Eric Ghysselinckx, de voorzitter van de Griekse Gemeenschap van Brussel – de heer Philippe Kotsaridis, de voorzitter van de Vereniging van Griekse Dames – mevrouw Konstantina Metaxaki, de voorzitter van de Centrale Liefdadigheidsinstelling van ons Aartsbisdom “Filoxenia” – mevrouw Theodora Antoniou, alsook de directeurs van de Kestekidis-school in Brussel, mevrouw Eleni Katopi voor het lager onderwijs en Athanasia Karamouta voor het secundair onderwijs.

Aan het einde van de liturgie sprak Zijne Eminentie Metropoliet Theodoritos van Laodicea zijn genoegen uit aan Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België voor de uitnodiging om het feest van de Kathedraal voor te zitten en feliciteerde hem voor de 34 jaar sinds zijn diakenwijding en de 10 jaar sinds zijn intronisatie als Metropoliet.

Op zijn beurt dankte Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras de Metropoliet van Laodicea voor zijn aanwezigheid en het voorzitten van het patroonsfeest van onze Kathedraal. De Metropoliet van België bedankte alsook de rector van de Kathedraal – aartspriester Athanasios Toparlakis en zijn medewerkers voor het belangrijke pastorale werk dat ze verrichten, en de omringende geestelijken voor hun deelname aan de viering van het patroonsfeest.

In het bijzonder dankte hij ook de heer Eric Ghysselinckx, hoofd van de Dienst Erediensten en Vrijzinnigheid van het FOD Justitie, die hij voor de gelegenheid versierde met de onderscheiding van het “Kruis van de Orde van de Aartsengel Michaël”, orde van het Orthodox Aartsbisdom België. Vanaf het allereerste ogenblik van de officiële erkenning van de Orthodoxe Kerk in België, was de heer Eric Ghysselinckx degene die het desbetreffende dossier bij het Ministerie van Justitie beheerde, en wel zo dat de samenwerking tussen de Orthodoxe Kerk en het Ministerie altijd vlot en zonder problemen of moeilijkheden is verlopen.

Volgde een feestelijke receptie in de parochiezaal.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar