Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Eervolle onderscheiding voor de hoge ambtenaar van het Ministerie van Justitie van België, de heer Eric Ghysselinckx

Op zondag 12 november 2022 werd het patroonsfeest gevierd van de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen, waarbij Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, de onderscheiding van het “Kruis van de Orde van de Aartsengel Michaël” overhandigde aan de heer Eric Ghysselinckx, hoofd van de Dienst erediensten en vrijzinnigheid van de FOD Justitie.

De heer Eric Ghysselinckx ging met pensioen na een mooie carrière van 40 jaar in dienst. Zijne Eminentie wenste bij deze gelegenheid, in naam van de Orthodoxe Kerk in België – die volgens een Koninklijk Besluit de vertegenwoordiger is van alle orthodoxe gelovigen in België – de heer Ghysselinckx te bedanken en te eren voor de uitstekende samenwerking die vanaf het prille begin heeft bestaan.

Het was 1985 en tijdens het bewind van wijlen Metropoliet Panteleimon van België dat de Orthodoxe Kerk in België officiëel erkend werd door de Belgische Staat. Het ministerie van Justitie, bevoegd voor de erkende erediensten in België,  stelde toen de heer Eric Ghysselinckx aan als verantwoordelijke voor de noodzakelijke samenwerking hieromtrent. De heer Ghysselinckx werd dus vanaf het eerste moment de sleutelfiguur die alle relevante zaken betreffende de Orthodoxe Kerk behandelde en was ook de persoon met wie wijlen Metropoliet Panteleimon van België, en huidige Metropoliet Athenagoras van België, samenwerkten voor het welzijn en de vooruitgang van de Orthodoxe Kerk in België, waarbij hij enorm bijdroeg aan de uitstekende samenwerking tussen de Orthodoxe Kerk en het Ministerie van Justitie, die verder altijd vlot en zonder moeilijkheden zou verlopen.

Om deze reden overhandigde Zijne Eminentie de heer Eric Ghysselinckx allereerst een patriarchale dankbrief voor zijn bijdrage aan de Orthodoxe Kerk en eerde hem vervolgens met het “Kruis van de Orde van de Aartsengel Michaël” – onderscheiding van het Orthodox Aartsbisdom van België, Nederland en Luxemburg. Tot slot bood hij hem als persoonlijk geschenk, voor al zijn inspanningen en steun aan de Orthodoxe Kerk, ook een icoon aan van de Allerheiligste Aartsengelen Michaël en Gabriël aan, als zegen voor hemzelf en zijn gezin.

Bij deze gelegenheid waren ook enkele collega’s van de heer Ghysselinckx aanwezig, waaronder de verantwoordelijke adviseur van het kabinet van de minister van Justitie, mevrouw Soline Van Innis.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar