Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Priesterwijding van de Aartsdiaken in het Orthodox Aartsbisdom België

Op zaterdag 3 februari 2024 werd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel de priesterwijding toegediend aan Aartsdiaken Emilianos Chatzivasileiou, door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.

In deze pontificale concelebratie werd Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras omringd door Zijne Eminentie Metropoliet Job van Pisidië, Hunne Excellenties bisschop Dositheos (Patriarchaat Georgië) en bisschop Joachim van Apollonia, Zeer Eerwaarde Archimandriet Eliseos, abt van het Heilige Klooster van Simonos Petra op de Athosberg en tegelijk geestelijke vader van de nieuwgewijde priester, dhr. Meletios Kouraklis, hoofd van de aalmoezeniersdienst voor het personeel van het Griekse leger, monikken van de Athosberg, geestelijken en diakens van ons Aartsbisdom.

Tijdens zijn toespraak verwees Zijne Eminentie naar het belang van deze priesterwijding op de dag na het feest van de Tempelgang van Christus en de herdenking van de Rechtvaardige Simeon, die van zijn ontmoeting met God het kernpunt van zijn leven maakte, waartoe iedereen die de priesterwijding ontvangt geroepen is. De wijdende hiërarch zei onder andere :

« Het is een grote zegen om op zo’n dag tot priester gewijd te worden. Gisteren vierden we het grote feest van de Tempelgang van onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus en vandaag vieren we de Synaxis van de Heilige en Rechtvaardige Simeon… In het Evangelie van Lukas lezen we dat de rechtvaardige Simeon al oud was en leefde met één hoop. Dit omdat de Heilige Geest hem had geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. En hoewel de tijd verstreek, twijfelde Simeon nooit aan de vervulling van zijn diepste wens. Toen de rechtvaardige Simeon hen zag, herkende hij met de hulp van de Heilige Geest dat dit was waarop hij had gewacht. Hij stapte naar hen toe, nam Christus in zijn armen en bad als volgt: ” ‘Uw dienaar laat gij, Heer, nu naar uw woord in vrede gaan:  want met eigen ogen heb ik uw Heil gezien,…” (Lukas 2:29-30). Zijn grootste wens was eindelijk vervuld en hij ervaarde immense vreugde en perfecte voldoening.Zijn ziel had geen andere behoefte en hij kon deze wereld nu in vrede en dankbaarheid verlaten. De vreugde van dat moment was onbeschrijfelijk. Voor Simeon was het genoeg om onze Heer en Heiland te zien en aan te raken. De rechtvaardige oude man zou nooit de kans krijgen om het evangelie van Christus zelf te horen en zou nooit getuige wezen van de tekenen en wonderen die de Heer zou verrichten. Maar het moment van deze Ontmoeting was hem alles waard. […] Je hebt zes jaar lang als diaken gediend en was een nauwe medewerker van je Metropoliet als aartsdiaken. Het is vanzelfsprekend dat je ook een nauwe medewerker zal blijven voor hem. Hij steunt je, maar hij rekent ook op jouw hulp. Help hem altijd, waar hij het nodig heeft… Zorg er vooral voor dat je de genade die je op het punt staat te ontvangen waardig bent, met een toegewijde en onberispelijke dienst, met liefde voor mensen, met je persoonlijke strijd en nederigheid, zodat ook jij op de Dag des Oordeels waardig zult zijn om bij Gods uitverkoren volk te mogen behoren Hij steunt je, maar hij rekent ook op jouw hulp. Help hem altijd, waar hij het nodig heeft… Zorg er vooral voor dat je de genade die je op het punt staat te ontvangen waardig bent, met een toegewijde en onberispelijke dienst, met liefde voor mensen, met je persoonlijke strijd en nederigheid, zodat ook jij op de Dag des Oordeels waardig zult zijn om tot Gods uitverkoren volk te mogen behoren en de beloning voor Zijn trouwe en dankbare dienaars zult ontvangen… ».

De Goddelijke Liturgie en de priesterwijding werden bijgewoond door de Griekse consul in België, dhr. Vasilios Zarbalis, Archonten van het Oecumenisch Patriarchaat in België, nonnen van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten (Nederland), familieleden en vrienden van de gewijde uit België en het buitenland.De nieuw gewijde priester zal rector worden van de historische parochie van de Heilige Aartsengelen Michaël en Gabriël, in de Stassartstraat te Brussel.