Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Zondag van de Orthodoxie in het centrum van Europa

Ook dit jaar werd de triomf van de Orthodoxie in het Orthodox Aartsbisdom van België gevierd, met een traditioneel gewijze interorthodoxe concelebratie op zondag 24 maart 2024, in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel.

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de liturgie en werd omringd door Zijne Excellentie bisschop Dositheos (Patriarchaat Georgië), Zijne Excellentie bisschop Joachim van Apollonia, Zijne Excellentie bisschop Apostolos van Tanagra (directeur van de Vertegenwoordiging van de Kerk van Griekenland bij de Europese Unie) en geestelijken van de verschillende orthodoxe aanwezigheden in België alsook van het Aartsbisdom België.

Aanwezig op deze grootse viering waren ook Hunne Excellenties de Ambassadeurs van Griekenland, Bulgarije en Noord-Macedonië in België, Griekse diplomaten in België, Griekse militaire vertegenwoordigers bij de NAVO en de Europese Unie, Archonten van de Heilige Grote Kerk van Christus, vertegenwoordigers van verschillende Griekse verenigingen in de stad Brussel, alsook de higoemena (abdis) van het Klooster van de Geboorte van de Moeder Gods in Asten en vele gelovigen.

De lofrede werd uitgesproken door de vertegenwoordiger van het Patriarchaat van Servië, vader Bojan Radičević. Hij verwees naar de historische gebeurtenissen die hebben geleid tot de viering van de Zondag van de Orthodoxie, maar ook naar de grote kwalen die het lichaam van de Kerk heeft geleden door verschillende ketterijen en de moeilijkheden om de eenheid van de Orthodoxen te bewaren, die echter wél haalbaar is door middel van de Eucharistie.

Aan het einde van de Goddelijke Liturgie vond de processie van de heilige iconen plaats in de Kerk, werd het Synodikon van de Orthodoxie voorgelezen en sprak de voorzittende Metropoliet Athenagoras zijn dank uit aan de concelebrerende hiërarchen, geestelijken en diakens, de verschillende koren die de gezangen van de dag ten gehore brachten, alle deelnemers in de vreugde van de Orthodoxe Kerk in België en sprak zijn wens uit voor vrede in de wereld, harmonie binnen de Kerk en een zalig vervolg van de Grote Vasten.