Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Irene en de Heilige Païsios de Athoniet te Lasne

Parochiefeest van de Heilige Païsios de Athoniet in Waals Brabant

Op schitterende wijze vierde de parochie van de HH. Irina de Grootmartelares en Països de Athoniet haar tweede parochiefeest in Lasne (Ohain) in Waals Brabant, ter ere van de gedachtenis aan de Heilige Païsios, een hedendaagse heilige die ons 24 jaar geleden verliet. Op zaterdag 14 juli 2018 werd de pontificale Goddelijke Liturgie gevierd door