Benelux logo
Greek logo

In Luxembourg

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Op zondag 26 juni 2016, feest van Alle Heiligen, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, en Exarch van Nederland en Luxemburg, voor in de Goddelijke Liturgie en de Doxologie die volgde wegens de nationale feestdag van Luxemburg. De Heilige Nikolaaskathedraal te Weiler-la-Tour was vol gelovigen gestroomd. Bij de Goddelijke Liturgie werd Zijne Emenentie omringd