Benelux logo
Greek logo

In Luxembourg

FEEST VAN DE HEILIGE NIKOLAAS TE LUXEMBURG EN WIJDING VAN EEN NIEUWE DIAKEN VOOR HET HEILIG AARTSBISDOM BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Met grootse luister werd op zondag 12 december 2016 in de Parochie van de Heilige Nikolaas te Luxemburg de gedachtenis gevierd van de Heilige Bisschop Nikolaas van Myra. De Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Het feest kreeg nog meer luister door de

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Op zondag 26 juni 2016, feest van Alle Heiligen, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, en Exarch van Nederland en Luxemburg, voor in de Goddelijke Liturgie en de Doxologie die volgde wegens de nationale feestdag van Luxemburg. De Heilige Nikolaaskathedraal te Weiler-la-Tour was vol gelovigen gestroomd. Bij de Goddelijke Liturgie werd Zijne Emenentie omringd