Benelux logo
Greek logo

Persmededelingen

Filoxenia: Nieuwe raad van bestuur voor de filantropische commissie van het Orthodoxe Aartsbisdom van België

Op maandag 28 maart 2022 vond in de kantoren van het orthodoxe aartsbisdom de verkiezing van de nieuwe Raad van Bestuur van de filantropische commissie “Filoxenia” plaats. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België zit de nieuwe Raad van Bestuur voor. De rol van de vice-president zowel als die van de coördinaor wordt verzekerd door mevrouw

Grieks onderminister van Buitenlandse Zaken bij het Belgisch orthodox aartsbisdom

De Griekse Vice-Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Andreas Katsaniotis, heeft op dinsdagochtend 22 maart 2022 het gebruikelijke bezoek gebracht aan het hoofdzetel van het Orthodoxe Aartsbisdom van België in Brussel. Bij afwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, die op buitenlandse missie was, werd de Vice-Minister ontvangen

Patroonsfeest van de Parochie van Utrecht en Te Deum voor de Nationale Feestdag op 25 maart

Op zondag 20 maart 2022 vierde Zijne Eminentie metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg het feest van de Blijde Boodschap aan de Moeder Gods in de parochie van Utrecht (Nederland).   In zijn homilie verwees Zijne Eminentie naar de van het Evangelieperikoop van de tweede zondag van de Grote Vasten.  

Inbreng van spirituele en/of filosofische overtuigingen als steun tijdens quarantaine

Colloquium van het FIDIF in de Senaat – 15 maart 2022    Op dinsdag 15 maart 2022 vond in de Senaat het Colloquium “Never Alone” plaats, georganiseerd door het Federaal Platform voor Interreligieuze Dialoog (FIDIF). Dit colloquium, onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit Koning Albert II, bracht alle vertegenwoordigers van de erkende erediensten en

De Griekse Ambassadeur in Luxemburg bij de Metropoliet van België

De Griekse ambassadeur in Luxemburg, de heer Angelos Ypsilantis, werd op 10 maart 2022 om 12.00 uur in zijn zetel te Brussel ontvangen door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Het bezoek had een protocollair karakter en vond plaats in een zeer goede sfeer. De ambassadeur had de gelegenheid

De erkende levensbeschouwingen in België veroordelen de inval in Oekraïne

De vertegenwoordigers van de federale interlevensbschouwelijke dialoog (FIDIF) zijn geschokt door de ellende en het lijden die aan de Oekraïense bevolking toegebracht worden. Onschuldigen worden het slachtoffer van grove schendingen van het internationaal recht. Democratische fundamenten worden vertrappeld. Minderheden worden het zwijgen opgelegd en vervolgd. Degenen die, in naam van de rechtstaat, deze inval weerstaan,

Metropoliet Athenagoras, de aartsbisschop van de Orthodoxe Kerk in België, over de situatie in Oekraïne

Wat er zich heden in Oekraïne afspeelt, stemt ons bijzonder droevig en veroordelen wij ten stelligste. Deze oorlog treft miljoenen onschuldige mensen. Daarom moeten de vijandelijkheden onmiddellijk worden gestaakt en moet president Poetin de militaire operaties stopzetten. Het is van het grootste belang dat men in alle sereniteit aan de gesprekstafel zit, want als orthodoxe

Colloquium #NeverAlone in de Senaat

Op dinsdag 15 maart 2022 (aanvankelijk gepland op 23/11, maar uitgesteld omwille van de COVID) organiseert FIDIF (Federale Interlevensbeschouwelijke Dialoog/Dialogue Interconvictionnel Fédéral) een colloquium in de Senaat met als thema: COVID en lockdown – Hoe hebben jeugd en senioren in ons land de lockdown beleefd en in hoeverre was hun religieuze of filosofische overtuiging en/of spiritualiteit een bron

Inwijding van de Kerk van de Heilige Apostel Andreas en de Heilige Sophrony de Athoniet in Gent

Op zaterdag 26 februari 2022 werd in Gent de historische kerk van de Heilige Apostel Andreas ingewijd. Hierbij werd ze tevens toegewijd aan de Heilige Sophrony de Athoniet. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en exarch van Nederland en Luxemburg ging deze viering voor, bijgestaan door Zijne Eminentie Metropoliet Joseph van Buenos Aires en exarch

Priesterwijding in de schoot van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent

Op zondag 27 februari 2022 had in Gent de priesterwijding plaats van Diaken Barnabas Genbrugge, die voortaan als priester de parochie zal bedienen. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg die voorging in deze viering, en omringd was van Zijne Eminentie Metropoliet Joseph van Buenos Aires en Exarch