Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

Jaarlijks Patroonfeest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel

Het jaarlijkse patronale feest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel.
Op 7, 8 en 11 november 2018 werd op feestelijke wijze het jaarlijkse patroonfeest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel gehouden.
In de namiddag van woensdag 7 november werden de feestelijke Vespers voorgezeten door Zijne Eminentie Athenagoras, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, met de deelname van de geestelijken van het aartsbisdom van de verschillende parochies in en rond Brussel. De volgende dag werd de Pontificale Goddelijke Liturgie gecelebreerd.
Het eigenlijke parochiefeest werd gevierd zondag 11 november, tijdens een pontificale concelebratie onder het voorzitterschap van Metropoliet Athenagoras, die omringd was door aartsbisschop Job van Telmessos, bisschop Dossitheos van het Patriarchaat van Georgië, bisschop Porphyrios van Neapolis, directeur van het Bureau van de Cypriotische kerk bij de EU, en door priesters en diakens van het aartsbisdom.
De homilie werd gehouden door Metropoliet Athenagoras die, verwijzend naar de pericope van het Evangelie van de dag, wees op de noodzaak als christen om allen goede Samaritanen worden, aldus onze liefde voor de naaste  tonend, niet alleen materieel maar ook spiritueel. Uiteraard is materiële bijstand in een tijd van crisis als deze een noodzaak, maar het gebed, de aandacht en ondersteuning voor de  door psychische problemen verzwakte  broeder zijn ook van essentieel belang.
Aan het einde van de Goddelijke Liturgie drukte Zijne Eminentie zijn vreugde en dank uit aan de bisschoppen, priesters en diakens die gekomen waren om deel te nemen aan deze gebeurtenis. Hij feliciteerde ook de rector van de parochie en zijn medewerkers voor de uitstekende organisatie van het parochiefeest. Zijn dank ging ook uit naar Griekse politieke en militaire vertegenwoordigers in België, de EU en de NAVO; naar de archonten van het Oecumenisch Patriarchaat in België en in het buitenland, de Griekse politici onlangs verkozen in de verschillende organen van de stad Brussel en haar gemeenten, de voorzitters van de Griekse Gemeenschap en diverse Griekse culturele verenigingen van Brussel, de higoumena van het Klooster van Asten, Moeder Ioanna en haar gevolg, en alle parochianen die talrijk opgekomen waren voor het vieren de heiligen van de Kathedraal van Brussel, die het spirituele centrum en het hart van ons aartsbisdom blijft.
Vervolgens kondigde Metropoliet Athenagoras de voorbereidingen aan van het Aartsbisdom van België voor de festiviteiten van haar Gouden Jubileum, die volgend jaar, in 2019, 50 jaar na de oprichting, zullen plaatsvinden. Het hoogtepunt van dit jubileum zal de Patriarchale Goddelijke Liturgie worden van 10 november 2019 in deze kathedraal van de Heilige Aartsengelen, onder het hoge voorzitterschap van onze Oecumenische Patriarch Bartholomeus.
De traditionele receptie vond plaats in de zaal van het nabijgelegen College, met traditionele gerechten en Griekse dansen uitgevoerd door de zes Griekse culturele verenigingen in Brussel.

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar