Benelux logo
Greek logo

Orthodoxe Jongeren

Βijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux

formulier:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABRSEW6VCLfvGWPFcctSPSrvju_T2Z9ebYSYuaWxtkAaYAg/viewform Inschrijvingen kunnen online worden gedaan door overschrijving op de volgende bankrekening Orthodoxe Youth of Belgium BE59 3631 3925 1826 BIC BBRUBEBB / Communicatie: Naam en leeftijd

Videoconferentie van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux – “Wees niet bang” (Joh. 6:20)

De Commissie van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux van het Orthodox Aartsbisdom van België organiseerde met de zegen van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België op 17 oktober 2020 een teleconferentie in plaats van de geannuleerde jaarlijkse ontmoeting. Als thema van de bijeenkomst werd geopteerd voor de houding van christenen ten opzichte van de

Ontmoetingsdag van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux: WIJZIGING

Het is voor iedereen duidelijk dat de verspreidingscijfers van het Covid-19 virus opnieuw stijgen, en dat is zeker reden tot bezorgdheid. De federale en regionale overheden hebben de afgelopen dagen aanvullende maatregelen moeten nemen. Om die redenen is het goed en verstandig om onze dag van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux van 17 oktober

Orthodoxe Jeugd van de Benelux – Οntmoetingsdag 17 oktober 2020

OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG Prot. N°617/2020 ENCYKLIEK Excellentie, Eerwaarde vaders, Dierbare ouders, Beste broeders en zusters in Christus, In deze moeilijke tijden, waarin de hele mensheid met de door het Coronavirus veroorzaakte pandemie wordt geconfronteerd en waarin ons dagelijks leven al meer dan 7 maanden overhoop wordt gehaald,

Pasen voor het leven van de wereld (Johannes 6:51), Bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd in België, 1 mei 2020

Protopresbyter van de Oecumenische Troon Dominique Verbeke Christus is Verrezen! PASEN VOOR HET LEVEN… van de wereld Vanuit een eindeloze en onuitputtelijke liefde voor Zijn schepping, doet de Heer alles “voor het leven van de wereld”, voor een oorspronkelijk en waarachtig leven, voor een leven in de Waarheid van de Alheilige en Levenschenkende Drie-Eenheid. Pasen

Online Conferentie (Zoom) Orthodoxe Jeugd in Benelux – 1 mei 2020

Dierbare zusters en broeders in Christus, Christus is Verrezen! Tijdens deze moeilijke tijden proberen we de paasvreugde ten volle te beleven. In een context die gekenmerkt wordt door “social distancing”, proberen we God te benaderen en in gemeenschap met Hem en onze dierbaren te leven. Onder deze moeilijke omstandigheden diende de commissie voor de orthodoxe

De jaarlijkse bijeenkomst van de clerus en de jongeren wordt geannuleerd (1 mei 2020)

Aan alle jongeren van het Aartsbisdom van België. Zoals elk jaar kijkt het Aartsbisdom verlangend uit naar de ontmoetingsdag van de jeugd en de geestelijken op 1 mei. Omwille van het actuele wereldwijde gezondheidsgevaar om in grote groepen bijeen te komen, en de beperkingen die regeringen over de ganse wereld hierdoor ingesteld hebben, is het

Feestelijke bijeenkomst van de Orthodoxe Jeugd van de Benelux

40 jaar OJB-JOB (1979-2019)   “Hoe het orthodoxe geloof vandaag beleven?” Priestermonnik Macarius van het Klooster van Simonos Petras (Athosberg) Van 18 tot 20 oktober 2019 kwamen ongeveer 70 jonge orthodoxen van twaalf verschillende nationaliteiten uit verschillende parochies van het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg bijeen rond het voorgestelde thema:

Orthodox jongerenweekend 18-20.10.2019

Beste Vrienden, Naar jaarlijkse gewoonte organiseert ons Aartsbisdom een Ontmoeting van de Orthodoxe Jongeren van de Benelux. Deze bijeenkomst gaat door van 18 tot 20 oktober 2019. Het thema van de bijeenkomst is: “Hoe het orthodoxe geloof nu beleven”? Genodigde: Priestermonnik Makarios van Simonos Petras (Athos) Waar: Jeugdcentrum De Karmel Torhoutsesteenweg 406 – 8200 Brugge Jullie

“Vandaag, dichtbij u, ben ik een gelukkige Bisschop!”

Op woensdag 1 mei 2019 organiseerde het aartsbisdom van België zijn traditionele ontmoeting tussen de geestelijkheid en de orthodoxe jeugd in de regio Dilbeek, in de buurt van Brussel. Het onderwerp van de bijeenkomst dit jaar “Leven na de dood” was gerelateerd aan de Opstanding van Christus en de strijd van de gelovigen om te