Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Andreas te Gent

Tweede jaar sedert de ontslaping van Aartspriester van Eeuwige Gedachtenis Ignace Peckstadt

Op zondag 13 mei 2018, zondag van de Blindgeborene, werd in de kerk van de Heilige Apostel Andreas de gedachtenis aan het tweede jaar van het overlijden van Aartspriester Ignace Peckstadt gehouden. Twee jaar na de geboorte voor de eeuwigheid van vader Ignace kwamen gelovigen en geestelijken van het Aartsbisdom van België, onder voorzitterschap van