Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Marina te Etterbeek

Aartsbisschoppelijke viering van het feest van de Heilige Marina in Etterbeek Brussel – Aartsbisdom van België

Op 16 juli werden de pontificale vespers voor het feest van de heilige en glorieuze Martelares Marina in de kerk met dezelfde naam in Etterbeek (Brussel) plechtig gevierd in aanwezigheid van Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en van Luxemburg, monseigneur Athenagoras. Vele leden van de geestelijkheid en vele gelovigen omringden