Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Marina te Etterbeek

Het feest van de Heilige Marina te Brussel

Het Aartsbisdom België heeft de gedachtenis van de heilige Grootmartelares Marina met luister gevierd op de zetel van het Aartsbisdom, in de kapel van de Heilige Marina. Op zondagavond 16 juli ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg voor in de vesperdienst. De volgende dag, dag zelf van het

Het feest van de Heilige Marina in Brussel

Het Orthodox Aartsbisdom van België eerde de nagedachtenis van de Heilige Marina, grootmartelares en wonderdoenster, in de Parochie die haar naam draagt. De Parochie van de Heilige Marina is een van de vijf Griekstalige parochies in Brussel en is tijdelijk gehuisvest in de metropolitaanse kapel in de zetel van het Aartsbisdom. De vieringen hadden plaats

Aartsbisschoppelijke viering van het feest van de Heilige Marina in Etterbeek Brussel – Aartsbisdom van België

Op 16 juli werden de pontificale vespers voor het feest van de heilige en glorieuze Martelares Marina in de kerk met dezelfde naam in Etterbeek (Brussel) plechtig gevierd in aanwezigheid van Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en van Luxemburg, monseigneur Athenagoras. Vele leden van de geestelijkheid en vele gelovigen omringden