Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

BOODSCHAP VAN MEDELEVEN AAN DE OUDERS VAN NATHALIE EN STACY

Ten gevolge de vondst in Luik van de levenloze lichamen van de meisjes Nathalie Mahy en Stacy Lemmens, biedt Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België – en met hem het geheel van de Orthodoxe Kerk in België – de gevoelens van medeleven en steun aan de ouders en familieleden van de twee kinderen. “België werd

SACRE EPISCOPAL DU NOUVEAU METROPOLITE D’ESPAGNE ET DU PORTUGAL, Mgr POLYCARPE

Constantinople – Plusieurs centaines de fidèles ont assisté, le dimanche 6 mai dernier, en l’Eglise Patriarcale de St. Georges au Phanar, à Constantinople, au sacre épiscopal de Mgr Polycarpe Stavropoulos, le nouveau Métropolite d’Espagne et du Portugal. L’ordination fut présidée par Sa Toute-Sainteté le Patriarche Oecuménique Bartholomée, entouré des Métropolites Alexandre de Mantineia et Kynouria

ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE IN BRUSSEL

Volgens een jarenlange traditie werd ook dit jaar de Zondag van de Orthodoxie (12 maart j.l.) in Brussel gevierd door de verzameling van vele orthodoxe gelovigen in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Aartsengelen voor de Eucharistische Liturgie. Deze werd voorgegaan door Metropoliet PANTELEIMON van België (Oecumenische Patriarchaat), omringd van Aartsbisschop SIMON van Brussel en

CATECHETISCHE PREEK VAN ZIJN ALHEILIGHEID DE OECUMENISCHE PATRIARCH BARTHOLOMEOS BIJ HET BEGIN VAN DE GROTE VASTEN

+ BARTHOLOMEOS DOOR DE GENADE GODS AARTSBISSCHOP VAN KONSTANTINOPEL, HET NIEUWE ROME EN OECUMENISCH PATRIARCH AAN DE GANSE KERKGEMEENSCHAP, GENADE EN VREDE VAN CHRISTUS ONZE VERLOSSER, ZIJ MET U, ALSOOK WENSEN, ZEGEN EN VERGEVING “Laat ons luisteren naar wat de Schrif zegt over de Verloren Zoon die tot bezinning kwam, en laat ons in geloof

PATROONSFEEST PAROCHIE VAN KORTRIJK

Op zaterdag 11 februari 2006 vierde de Kortrijkse Orthodoxe Parochie van de Heilige Amandus, Bisschop van Maastricht, haar parochiefeest. De liturgische viering werd voorgegaan door Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van onze Metropoliet Panteleimon, die persoonlijk niet aanwezig kon zijn. Mgr Athenagoras was omringd van de Aartspriesters Ignace Peckstadt (Gent) en Silouan Osseel (Eindhoven) en

HEENGAAN VAN METROPOLIET NICOLAS, PRIMAAT VAN DE ORTHODOXE KERK VAN TSJECHIE EN SLOWAKIJE

In de nacht van 29 op 30 januari 2006 is de primaat van Orthodoxe Kerk van Tsechië en Slowakije, Zijn Gelukzaligheid Metropoliet Nicolas (Mikoulas Kotsvar) op 79 jarige leeftijd overleden. De metropoliet leed sinds meerdere jaren aan de ziekte van Parkinson. Mgr Nicolas was sinds 6 jaar aan het hoofd van de Kerk van Tsjechië

WIJDINGEN TE EINDHOVEN (NEDERLAND)

Op zondag 29 januari 2006 hadden er in de schoot van de Orthodoxe Parochie van de Heilige Nektarios van Eindhoven de priesterwijding plaats van Vader Josef Moes, alsook de diakenwijding van Arkadi Vernikov. Zijne Eminentie onze Metropoliet Panteleimon van belgië, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat, die aanwezig was, had zijn hulpbisschop, Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras

LUXEMBURG – DEELNAME AAN DE OECUMENISCHE VIERING TER GELEGENHEID VAN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

Ook in Luxemburg was er dit jaar in het kader van de Internationale Bidweek voor de Eenheid van de Christenen een Oecumenische Viering, die plaats had op zondag 22 januari in de Kathedraal “Notre Dame” en die voorgezeten werd door Aartsbisschop Fernand Franck (Rooms Katholieke Kerk), Bisschop Athenagoras van Sinope (Orthodoxe Kerk), Dominee Michel Faullimmel

BRUSSEL – DEELNAME AAN DE OECUMENISCHE WAKE TER GELEGENHEID VAN DE BIDWEEK VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

Dit jaar had de oecumenische wake, in het kader van de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen, plaats in Brussel op donderdag 19 januari om 20u in de St. Michiels en Goedele Kathedraal. Deze oecumenische viering wordt traditiegetrouw voorbereid door het Interkerkelijk Comite van Brussel. Dit jaar was het de beurt aan de Rooms

SNIJDEN VAN HET BASILOSBROOD VAN HET AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Op zondag 15 januari 2006 had in de Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen in Brussel de plechtige viering plaats van de Vespers, gevolgd van het traditionele snijden van het Basiliosbrood (Vasilopitta). De Vespers werden gepresideerd in chorostasia door Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België. Hij was omringd van HH. Excellenties Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van