Benelux logo
Greek logo

Parochie van de Heilige Barbara te Genk

Feest van de heilige Barbara in het Aartsbisdom van België

Op feestelijke wijze werd de herdenking van de heilige Barbara de Grootmartelares geëerd in het Aartsbisdom van België. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België ging voor in de vespers van 3 december 2019 in de parochie van de heilige Barbara in de historische stad Luik. De homilie werd verzorgd door priestermonnik Philadelphos Kafalis, directeur van

PRIESTERWIJDING IN LIMBURG (BELGIË)

Op zondag 2 april, Ve Zondag van de Vasten, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Heilige Barbarakerk te Genk. Gedurende de Goddelijke Liturgie diende Zijne Eminentie de Priesterwijding toe aan v. Antonios Tarlizos, Diaken van het Heilig Aartsbisdom, die nu de Nederlandstalige parochie