Benelux logo
Greek logo

Persmededelingen

Encycliek van Metropoliet Athenagoras over de Jongerenbijeenkomst

N° Prot. 765/2018 Aan de priesters en diakens, en aan de trouwe gelovigen van ons Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg Eerwaarde vaders, Beste ouders, Broeders en zussen in Christus de Heer, Bij het begin van het kerkelijk jaar richt ik mij tot elk van jullie om u te herinneren aan

Communiqué van Oecumenisch Patriarchaat over het bezoek van de Patriarch van Moskou aan de Phanar

OECUMENISCH PATRIARCHAAT Mededelingen Zijne Gelukzaligheid de Patriarch van Moskou in de Phanar   Op vrijdagvoormiddag 31 augustus 2018 landde Zijne Gelukzaligheid Cyril, Patriarch van Moskou, in Constantinopel. Hij was vergezeld door Zijne Eminentie Metropoliet Hilarion van Volokolamsk, Aartspriester Nikolai Balashov en Priester Anatoly Churyakov als tolk. De aanleiding tot het bezoek was zijn verzoek om

Benoemingen

Benoemingen ♦ op 31 augustus 2018 werd Aartspriester Athanasios Toparlakis ontheven van zijn functies als ➡ Rapporteur van het Persoonlijk Kantoor van de Metropoliet en Hoofd van de Dienst Parochie-Administratie van het Aartsbisdom. Hij blijft evenwel Rector van de Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel en Secretaris van de Commissie Financiën van het Aartsbisdom.

Overleg van het Europees netwerk voor aalmoezeniers in de gezondheidszorg

PERSBERICHT 3 juli 2018  Het 15e overleg van het Europees netwerk voor aalmoezeniers in de gezondheidszorg (ENHCC) vond plaats in Blankenberge, nabij Brugge in België. Vijfenzestig vertegenwoordigers van verschillende kerken in Europa en andere aalmoezeniersorganisaties die voor de zieken zorgen namen deel aan het overleg. Vader Stavros Kofinas, coördinator van het Patriarchale Netwerk, vertegenwoordigde de

PERSBERICHT VAN DE ORTHODOXE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN DE BENELUX (OBB-CEOB)

 De Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB-CEOB) kwam op woensdag 21 december 2016 voor de twaalfde maal op de zetel van het Orthodox Aartsbisdom, met adres Charbolaan 71 te Brussel, bijeen, voorgezeten door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België (Oecumenisch Patriarchaat), met deelname van Aartsbisschop Simon (Patriarchaat van Moskou), Metropoliet Iosif (Patriarchaat van Roemenië), Bisschop