Benelux logo
Greek logo

Actualiteit

CONTACTEN TUSSEN HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK

In het kader van de goede contacten die er zijn tussen het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat) en de Rooms-Katholieke Kerk in België heeft Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, vergezeld van zijn Vicaris Generaal, de Zeer Eerwaarde Aartspriester Stavros Triantafyllou, op uitnodiging van Abt Gilbert Degros het

OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS ZAL OP 29 EN 30 NOVEMBER 2006 PAUS BENEDICTUS XVI ONTVANGEN

Zijne Alheiligheid Oecumenisch Patriarch Bartholomeos, spirituele leider van meer dan 300 miljoen orthodoxe gelovigen, zal op 29 en 30 november Paus Benedictus XVI ontvangen in de zetel van het Oecumenisch Patriarchaat in Konstantinopel (Istanbul).   Paus Benedictus’ driedaags bezoek aan Istanbul is het gevolg van een persoonlijke uitnodiging van het Oecumenisch Patriarchaat ter gelegenheid van het

INTRONISATIE VAN DE NIEUWE AARTSBISSCHOP VAN CYPRUS ZIJN GELUKZALIGHEID CHRYSOSTOMOS II

Op zondag 12 november 2006 werd de nieuwe primaat van de Orthodoxe Kerk van Cyprus, Zijn Gelukzaligheid Chrysostomos II geïntroniseerd in de Kathedraal van Nicosia, in aanwezigheid van Zijn Gelukzaligheid Aartsbisschop Christodoulos van Athene en geheel Griekenland en vertegenwoordigers van alle lokale Orthodoxe Kerken. Het Oecumenisch Patriarchaat was er vertegenwoordigerd door Aartsbisschop Gregorios van Thyateira

OPENHARTIGE ONMOETING TUSSEN DE OECUMENISCHE PATRIARCH EN DE AARTSBISSCHOP VAN ATHENE

Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België bevindt zich ter gelegenheid van het naamfeest van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos van 9 tot 13 juni 2007 in Konstantinopel, waar hij in hoogst eigen persoon de primus inter pares van de Orthodoxie de wensen voor gezondheid en nog vele jaren zal overbrengen. Elk jaar opnieuw is

39e INTERNATIONALE BIJEENKOMST VAN DE LUCHTHAVENAALMOEZENIER

Kaapstad (Zuid Afrika) – 3 tot 8 september 2006 Kaapstad – Zowat 60 aalmoezeniers van diverse luchthavens ter wereld hielden hun 39e jaarlijks congres in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad, dat plaats had van 3 tot 8 september 2006. Ze zijn allen leden van de Internationale Vereniging van Aalmoezeniers van de Burgerluchtvaart (International Association of Civil Aviation

AANKONDIGING VIERING 15 JAAR NEDERLANDSTALIG ORTHODOX VORMINGS-CENTRUM “HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG”

15 JAAR ORTHODOX VORMINGSCENTRUM HEILIGE JOHANNES DE THEOLOOG   Met de zegen van Zijne Eminentie Metropoliet Panteleimon van België, Exarch van het Oecumenisch Patriarchaat, hebben de verantwoordelijken van de nederlandstalige afdeling van het Orthodox Vormingscentrum Heilige Johannes de Theoloog de eer U uit te nodigen op de 15e verjaardag van dit Instituut. Het is inderdaad

IN MEMORIAM : KARDINAAL J. WILLEBRANDS grote oecumenische figuur

ZIJNE EXCELLENTIE BISSCHOP MAXIMOS VAN EVMENIA, VERTEGENWOORDIGER ORTHODOXE KERK OP BEGRAFENIS Op 8 augustus 2006 had in de Catharinakathedraal in Utrecht de uitvaartdienst plaats voor de betreurde Kardinaal Johannes Willebrands. Tal van kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders woonden de plechtigheid bij, onder wie premier Balkenende en minister Donner van Justitie. Ook waren er vertegenwoordigers van diverse

ORTHODOXE JONGEREN

HET ZEVENDE NEDERLANDSTALIG ORTHODOX ZOMERKAMP IN BELGIE Het zevende Orthodox Zomerkamp (OZK) had dit jaar van 23 tot 30 juli 2006 plaats in Bel (België). Het OZK wordt gezamenlijk georganiseerd door de verenigingen Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN) en Orthodoxe Jongeren in België (JOB-OJB). Het kamp zet de traditie van de Orthodoxe Kinderkampen voort, die

BOODSCHAP VAN MEDELEVEN AAN DE OUDERS VAN NATHALIE EN STACY

Ten gevolge de vondst in Luik van de levenloze lichamen van de meisjes Nathalie Mahy en Stacy Lemmens, biedt Zijn Eminentie Metropoliet Panteleimon van België – en met hem het geheel van de Orthodoxe Kerk in België – de gevoelens van medeleven en steun aan de ouders en familieleden van de twee kinderen. “België werd

SACRE EPISCOPAL DU NOUVEAU METROPOLITE D’ESPAGNE ET DU PORTUGAL, Mgr POLYCARPE

Constantinople – Plusieurs centaines de fidèles ont assisté, le dimanche 6 mai dernier, en l’Eglise Patriarcale de St. Georges au Phanar, à Constantinople, au sacre épiscopal de Mgr Polycarpe Stavropoulos, le nouveau Métropolite d’Espagne et du Portugal. L’ordination fut présidée par Sa Toute-Sainteté le Patriarche Oecuménique Bartholomée, entouré des Métropolites Alexandre de Mantineia et Kynouria