Benelux logo
Greek logo

Parochies

INTERORTHODOXE LITURGIE TE LUXEMBURG

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging op de IIe Zondag van de Vasten, voor in de Goddelijke Liturgie in de Heilige Nikolaaskathedraal te Luxemburg. Hij heeft die traditie zelf aangevat om op de tweede Zondag van de Heilige en Grote Vasten te Luxemburg een Interorthodoxe Liturgie te vieren,

KERSTDAG IN DE KATHEDERAAL TE BRUSSEL

Op zondag 25 december 2016 werd in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie voor het Feest van de Geboorte van Onze Heer en God en Redder Jezus Christus met luister gevierd. Ze werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, omringd door geestelijken van het Heilig Aartsbisdom en van andere Aartsbisdommen. Na het

FEEST VAN DE HEILIGE NIKOLAAS TE LUXEMBURG EN WIJDING VAN EEN NIEUWE DIAKEN VOOR HET HEILIG AARTSBISDOM BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Met grootse luister werd op zondag 12 december 2016 in de Parochie van de Heilige Nikolaas te Luxemburg de gedachtenis gevierd van de Heilige Bisschop Nikolaas van Myra. De Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Het feest kreeg nog meer luister door de

FEEST VAN DE HH. AARTSENGELENKATHEDRAAL TE BRUSSEL

 In Brussel werd ook dit jaar het patroonsfeest van de Heilige Aartsengelenkathedraal van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, met luister gevierd. Volgens de kerkelijke kalender wordt de gedachtenis van de Synaxis van de Aartsengelen Michaël en Gabriël en de overige Onlichamelijke Krachten, op de 8e van de maand november gevierd.

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Op zondag 26 juni 2016, feest van Alle Heiligen, ging Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, en Exarch van Nederland en Luxemburg, voor in de Goddelijke Liturgie en de Doxologie die volgde wegens de nationale feestdag van Luxemburg. De Heilige Nikolaaskathedraal te Weiler-la-Tour was vol gelovigen gestroomd. Bij de Goddelijke Liturgie werd Zijne Emenentie omringd

DE OPSTANDING IN DE KATHEDRAAL TE BRUSSEL

 Met gepaste luister werd ook dit jaar op zondag 1 mei 2016 in de Kathedraal te Brussel het Heilig Pascha gevierd. De kerk was afgeladen vol met orthodoxe christenen die samenstroomden om het heilig vuur te ontvangen en deel te nemen aan de meest luisterrijke viering van het christendom. Tijdens de Goddelijke Liturgie, die werd

EEN-JAARSMNYMOSINO BISSCHOP MAXIMOS VAN EVMENIA ZALIGER GEDACHTENIS IN DE KATHEDRAAL TE BRUSSEL

Ter gelegenheid van het eerste jaar na het ontslapen van Bisschop Maximos van Evmenia, zaliger gedachtenis, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België op zondag 24 januari 2016 in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel een mnymosino (gedachtenis). Iets voor het einde van de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie sprak de Zeer Eerwaarde Heer v. Konstantinos Kenanidis een

FEEST IN DE HISTORISCHE PAROCHIE VAN DE HH. AARTSENGELEN TE ELSENE

Met luister werd ook dit jaar de gedachtenis van de Heilige Aartsengelen gevierd in de historische Parochie van het Heilig Aartsbisdom van België, van Aartsengelen te Elsene. Dit gebeurde met de grote, bisschoppelijke vespers in aanwezigheid van Zijne Eminentie Metropoliet Stefanos van Tallinn en heel Estland, die was uitgenodigd door de Metropoliet van België Athenagoras,