Benelux logo
Greek logo

Parochies

De Luister van Emmanuel in de Stille Nacht

Dilbeek 15 december 2018: Kerstconcert “De Luister van Emmanuel in de Stille Nacht” Op zaterdag 15 december 2018 organiseerde de Parochie van de HH. Georgios en Helena van Dilbeek, in samenwerking met de Rooms Katholieke Parochie van Dilbeek voor de tweede maal een kerstconcert. Vier koren van diverse christelijke denominaties kwamen graag naar Dilbeek om

Parochiefeest van de H. Nicolaas in Luxemburg

Op zondag 9 december 2018 vierden de Orthodoxen van Luxemburg hun patroonheilige, de H. Nicolaas Aartsbisschop van Myra in Lycië de Wonderdoener. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door de priesters van de parochie en de geestelijken van de verscheidene orthodoxe aanwezigheden

De Metropoliet van België in zijn geboortestad

Op zaterdag 01 december vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in zijn geboortestad Gent, omringd door geestelijken van het Aartsbisdom en vele gelovigen, omwille van de viering van het parochiefeest ter ere van de herdenking van de Heilige Andreas de Eerstgeroepene. Tijdens zijn homilie verwees

Athenagoras van België: “Het Oecumenisch Patriarchaat draagt de herevangelisatie van de naties op zijn schouders … “

Zondag 25 november 2018 vierde de parochie van de H. Catharina in Amsterdam de herdenking van haar beschermvrouw. De feestelijke Metten werden gevolgd door een Goddelijke Liturgie waarin Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, omringd door leden van de clerus van het aartsbisdom, voorging. In zijn homilie verwees Metropoliet

Jaarlijks Patroonfeest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel

Het jaarlijkse patronale feest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel. Op 7, 8 en 11 november 2018 werd op feestelijke wijze het jaarlijkse patroonfeest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel gehouden. In de namiddag van woensdag 7 november werden de feestelijke Vespers voorgezeten door Zijne Eminentie Athenagoras, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en

Herdenking van de heilige Nectarios in de Benelux

Het aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg eerden de herinnering aan de heilige Nectarios de Thaumaturg van Pentapolis gedurende drie dagen, op 8, 9 en 10 november 2018. In de namiddag van 8 november, tijdens de feestelijke Vespers, voorgezeten door Zijne Eminentie Athenagoras in de parochie van Mons, verwees de aartsdiaken

Het Feest van de Heilige Anargyren in België

Zondag 4 november 2018 werd met pracht en praal de pontificale concelebratie gevierd in de parochie van Heilige Anargyren in Péronnes-lez-Binche. Zijne Eminentie Metropoliet Pavlos van Sisanië en Siatiste, in België om deel te nemen aan de Synaxis van de clerus van het Aartsbisdom, concelebreerde met Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van

Het feest van de H. Dimitrios in Maasmechelen

De parochie van de H. Dimitrios in Maasmechelen (Belgisch Limburg) vierde haar jaarlijkse patroonfeest. De parochie van Maasmechelen is een van de oudste parochies van het Aartsbisdom van België en werd gesticht in 1964, toen Griekse emigranten aankwamen om in de regio te werken. Dit was het werk van toenmalig Bisschoppelijk Vicaris voor België van