Benelux logo
Greek logo

Parochies

Tweede jaar sedert de ontslaping van Aartspriester van Eeuwige Gedachtenis Ignace Peckstadt

Op zondag 13 mei 2018, zondag van de Blindgeborene, werd in de kerk van de Heilige Apostel Andreas de gedachtenis aan het tweede jaar van het overlijden van Aartspriester Ignace Peckstadt gehouden. Twee jaar na de geboorte voor de eeuwigheid van vader Ignace kwamen gelovigen en geestelijken van het Aartsbisdom van België, onder voorzitterschap van

Inzegening van de Kerk van de Orthodoxe parochie HH. Kyrillos & Methodios 
te Oostende


Op zaterdag 3 februari 2018 werd in Oostende de nieuwe orthodoxe kerk – ondergebracht in toenmalige Sint Godelievekerk en nu toegewijd aan de HH. Kyrillos & Methodios – met de nodige luister ingezegend door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat), in concelebratie met Aartsbisschop Job van Telmissos (Genève)

Nieuwe diaken voor de Kathedraal in Brussel

Op zondag 17 september 2017 werd in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel nog een veelbelovende jongeman gewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Vader Konstantinos is gehuwd, vader van twee dochters, gediplomeerd aan de Polytechnische Faculteit van de Aristoteles Universiteit te Thessaloniki, en laatstejaarsstudent aan

NAAMFEEST VAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË TE BRUSSEL

Vol luister werd de naamdag gevierd van de Herder van het Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras.   De jaarlijkse gedachtenis van de Heilige Athenagoras de Apologeet wordt op 24 juli gevierd, maar omdat die dit jaar in België een werkdag is, werd ze verplaatst naar zondag

DOXOLOGIE VOOR DE NATIONALE FEESTDAG VAN LUXEMBURG

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg vierde op zondag 25 juni in de Heilige Nikolaaskathedraal te Luxemburg de Liturgie ter gelegenheid van de nationale feestdag van het Groothertogdom. Aan de feestelijke Goddelijke Liturgie namen, behalve de Parochiepriester, geestelijken deel van de vier orthodoxe parochies van Luxemburg. De koorbanken werden

PRIESTERWIJDING IN LIMBURG (BELGIË)

Op zondag 2 april, Ve Zondag van de Vasten, vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in de Heilige Barbarakerk te Genk. Gedurende de Goddelijke Liturgie diende Zijne Eminentie de Priesterwijding toe aan v. Antonios Tarlizos, Diaken van het Heilig Aartsbisdom, die nu de Nederlandstalige parochie

INTERORTHODOXE LITURGIE TE LUXEMBURG

Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging op de IIe Zondag van de Vasten, voor in de Goddelijke Liturgie in de Heilige Nikolaaskathedraal te Luxemburg. Hij heeft die traditie zelf aangevat om op de tweede Zondag van de Heilige en Grote Vasten te Luxemburg een Interorthodoxe Liturgie te vieren,

KERSTDAG IN DE KATHEDERAAL TE BRUSSEL

Op zondag 25 december 2016 werd in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie voor het Feest van de Geboorte van Onze Heer en God en Redder Jezus Christus met luister gevierd. Ze werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, omringd door geestelijken van het Heilig Aartsbisdom en van andere Aartsbisdommen. Na het

FEEST VAN DE HEILIGE NIKOLAAS TE LUXEMBURG EN WIJDING VAN EEN NIEUWE DIAKEN VOOR HET HEILIG AARTSBISDOM BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG

Met grootse luister werd op zondag 12 december 2016 in de Parochie van de Heilige Nikolaas te Luxemburg de gedachtenis gevierd van de Heilige Bisschop Nikolaas van Myra. De Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Het feest kreeg nog meer luister door de

FEEST VAN DE HH. AARTSENGELENKATHEDRAAL TE BRUSSEL

 In Brussel werd ook dit jaar het patroonsfeest van de Heilige Aartsengelenkathedraal van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, met luister gevierd. Volgens de kerkelijke kalender wordt de gedachtenis van de Synaxis van de Aartsengelen Michaël en Gabriël en de overige Onlichamelijke Krachten, op de 8e van de maand november gevierd.