Benelux logo
Greek logo

Persmededelingen

Priesterwijding in de schoot van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas te Gent

Op zondag 27 februari 2022 had in Gent de priesterwijding plaats van Diaken Barnabas Genbrugge, die voortaan als priester de parochie zal bedienen. Het was Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg die voorging in deze viering, en omringd was van Zijne Eminentie Metropoliet Joseph van Buenos Aires en Exarch

Pontificale Inter-orthodoxe Liturgie wordt gevierd op de Zondag van de Orthodoxie

Het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt mee dat een Pontificale Inter-orthodoxe Liturgie wordt gevierd op de Zondag van de Orthodoxie, op zondag 13 maart 2022 in de Kathedraal van de HH. Aartsengelen van Brussel (Stalingradlaan 34 – 1000 Brussel), met deelname van vele leden van de geestelijkheid en de diverse

Nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus voor de erediensten in België

Eminenties, Excellenties, Eerwaarde Vaders, Dierbare broeders en zusters, Ik heb de eer u de nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus over te maken. Na twee jaren van restricties komen we geleidelijk aan in een fase van versoepelingen terecht. De hoofden van de erediensten hebben samen gezeten met verantwoordelijken van het Belgisch Ministerie van

Vespers van de zondagen van de Grote Vasten

Om zijn christenen te helpen in hun spirituele strijd tijdens de periode van de Grote Vasten kondigt het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg aan dat de Vespers van de zondagen van de Grote Vasten afwisselend zullen gevierd worden in één kerk in Brussel, met inachtneming van de door de bevoegde

Zegening van het H. Basiliusbrood op de Griekse ambassade in Brussel

Op donderdag, 3 februari 2022, om 12 uur, zegende Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, op uitnodiging van de Griekse ambassadeur, de heer Dionysios Kalamvrezos, het Basiliusbrood in de Griekse Ambassade te Brussel. De Eerste Consul en Directeur van het Consulaat van Brussel, de heer Basil Zarbalis, en het

Bezoek van de Ambassadeur van Cyprus aan het Aartsbisdom België

In de ochtend van 3 februari 2022 ontving Zijne Eminentie Metropoliet Ahenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg in de kantoren van het Aartsbisdom de Ambassadeur van de Republiek Cyprus in Den Haag, Hare Excellentie mevrouw Francis-Galatia Lanitou Williams. Het bezoek had een ceremonieel karakter en vond plaats in een zeer goede sfeer.

Gedachtenisdienst voor de 40 dagen van het ontslapen in de Heer van Vader Arkadi Vernikov

Op zaterdag 15 januari 2022 vierde Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg de Goddelijke Liturgie in Tilburg (Nederland), in de parochie van de heilige Porfyrios. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie vervolgde Zijne Eminentie met de gebeden van de gedachtenisdienst van 40 dagen voor wijlen vader Arkadi Vernikov.

Feest van de heilige Hilarius Bisschop van Poitiers en Winterexamens aan de Byzantijnse Muziekschool van het Aartsbisdom België

De School voor Byzantijnse Muziek en Zangkunst van het Aartsbisdom België heeft op zaterdag 15 januari 2022 haar beschermheilige, de heilige Hilarius, bisschop van Poitiers, geëerd. De Metten en de Goddelijke Liturgie werden gevierd in de gastvrije parochie van de Heilige Marina in Brussel door de Vicaris-generaal van het Aartsbisdom, Eerwaarde Archimandriet Philadelphos Kafalis, in

Gedachtenisdienst van de ontslapen Aartspriester Arkadi Vernikov

Het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg deelt u mede dat op Zaterdag 15 januari 2022 in de parochie van de heilige Porfyrios (Tilburg), Kerkstraat 2 – 5056 AC Berkel-Enschot, de 40-dagen Gedachtenisdienst zal plaatsvinden van de ontslapen Aartspriester Arkadi (Vernikov). Uw wordt verzocht de geldende hygiënische maatregelen te respecteren. Metten:

Delen van het Basiliosbrood van het Aartsbisdom België

Op zondag 9 januari 2022 werd de Vespersdienst gevierd in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen in Brussel, gevolgd door de ceremonie van het delen van het Basiliosbrood namens het Aartsbisdom België.   Het Vesperdienst werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, bijgestaan door Zijne Excellentie bisschop