Benelux logo
Greek logo

Parochies

Het feest van de H. Dimitrios in Maasmechelen

De parochie van de H. Dimitrios in Maasmechelen (Belgisch Limburg) vierde haar jaarlijkse patroonfeest. De parochie van Maasmechelen is een van de oudste parochies van het Aartsbisdom van België en werd gesticht in 1964, toen Griekse emigranten aankwamen om in de regio te werken. Dit was het werk van toenmalig Bisschoppelijk Vicaris voor België van

De parochie van Sint Nikolaas in Luxemburg organiseerde een Concert van Griekse muziek met het koor van de H. Johannes Chrysostomos van Thessaloniki (Griekenland)

  Onder auspiciën van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg en van de Griekse ambassade in Luxemburg, vond in het hart van Luxemburg een belangrijke artistieke gebeurtenis plaats. De 36 musici, leden van het koor van de H. Johannes Chrysostomos van Thessaloniki, met als dirigent Professor Chrysostomos Stamoulis, creëerden een feeërieke

Oprichting van een Arabischtalige Parochie in het Aartsbisdom van België

Als gevolg van de oorlogstoestand in het oosten en de grote migratiestroom van de afgelopen jaren zijn meer en meer van onze Syrische broeders naar Europa gekomen, op zoek naar veiligheid. De orthodoxe vluchtelingen in België zochten na hun aankomst en hun installatie snel naar een kerk om samen te zijn. Aldus namen zij deel

Athenagoras van België: “Een bisschop zonder clerus en volk is niets. Ik dank u allen en trek mij op aan uw liefde.”

Het aartsbisdom van België en exarchaat van Nederland en Luxemburg vierde met veel uitstraling op 24 juli het naamfeest van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras. In onze kathedraal van de Heilige aartsengelen in Brussel ging de feestvierende aartsbisschop voor in de feestelijke metten en in de daaropvolgende pontificale Goddelijke Liturgie. Net voor de vakantie dankte Zijne

Aartsbisschoppelijke viering van het feest van de Heilige Marina in Etterbeek Brussel – Aartsbisdom van België

Op 16 juli werden de pontificale vespers voor het feest van de heilige en glorieuze Martelares Marina in de kerk met dezelfde naam in Etterbeek (Brussel) plechtig gevierd in aanwezigheid van Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en van Luxemburg, monseigneur Athenagoras. Vele leden van de geestelijkheid en vele gelovigen omringden

Parochiefeest van de Heilige Païsios de Athoniet in Waals Brabant

Op schitterende wijze vierde de parochie van de HH. Irina de Grootmartelares en Països de Athoniet haar tweede parochiefeest in Lasne (Ohain) in Waals Brabant, ter ere van de gedachtenis aan de Heilige Païsios, een hedendaagse heilige die ons 24 jaar geleden verliet. Op zaterdag 14 juli 2018 werd de pontificale Goddelijke Liturgie gevierd door

Gedachtenis van de Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge

In het pittoreske en middeleeuwse Brugge werd de gedachtenis van de patroonheiligen van de parochie, de Heiligen Konstantijn en Helena, met luister gevierd. Op zondag 20 mei ging Zijne Eminentie de Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg, Monseigneur Athenagoras, voor in de Goddelijke Liturgie, omringd door de clerus van het Aartsbisdom en

Tweede jaar sedert de ontslaping van Aartspriester van Eeuwige Gedachtenis Ignace Peckstadt

Op zondag 13 mei 2018, zondag van de Blindgeborene, werd in de kerk van de Heilige Apostel Andreas de gedachtenis aan het tweede jaar van het overlijden van Aartspriester Ignace Peckstadt gehouden. Twee jaar na de geboorte voor de eeuwigheid van vader Ignace kwamen gelovigen en geestelijken van het Aartsbisdom van België, onder voorzitterschap van

Inzegening van de Kerk van de Orthodoxe parochie HH. Kyrillos & Methodios 
te Oostende


Op zaterdag 3 februari 2018 werd in Oostende de nieuwe orthodoxe kerk – ondergebracht in toenmalige Sint Godelievekerk en nu toegewijd aan de HH. Kyrillos & Methodios – met de nodige luister ingezegend door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België, Exarch van Nederland en Luxemburg (Oecumenisch Patriarchaat), in concelebratie met Aartsbisschop Job van Telmissos (Genève)