Benelux logo
Greek logo

Kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel

Theophanie in Brussel

Met grootsheid heeft het aartsbisdom van België het grote feest van de Theofanie gevierd. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging voor in de Goddelijke Liturgie in de Kathedraal van de Heilige Aartsengelen van Brussel, omringd door leden van de geestelijkheid van het Aartsbisdom. In zijn homilie verwees Metropoliet Athenagoras

Kerstmis in Brussel

In alle kerken van het Aartsbisdom werd het kerstfeest met verscheidene diensten gevierd en vooral op grootse wijze in de Goddelijke Liturgie, bijgewoond door vele gelovigen. Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg ging op 25 december 2018 voor in de Goddelijke Liturgie in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen

Jaarlijks Patroonfeest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel

Het jaarlijkse patronale feest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel. Op 7, 8 en 11 november 2018 werd op feestelijke wijze het jaarlijkse patroonfeest van de Orthodoxe Kathedraal van Brussel gehouden. In de namiddag van woensdag 7 november werden de feestelijke Vespers voorgezeten door Zijne Eminentie Athenagoras, Metropoliet van België en Exarch van Nederland en

Oprichting van een Arabischtalige Parochie in het Aartsbisdom van België

Als gevolg van de oorlogstoestand in het oosten en de grote migratiestroom van de afgelopen jaren zijn meer en meer van onze Syrische broeders naar Europa gekomen, op zoek naar veiligheid. De orthodoxe vluchtelingen in België zochten na hun aankomst en hun installatie snel naar een kerk om samen te zijn. Aldus namen zij deel

Athenagoras van België: “Een bisschop zonder clerus en volk is niets. Ik dank u allen en trek mij op aan uw liefde.”

Het aartsbisdom van België en exarchaat van Nederland en Luxemburg vierde met veel uitstraling op 24 juli het naamfeest van Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras. In onze kathedraal van de Heilige aartsengelen in Brussel ging de feestvierende aartsbisschop voor in de feestelijke metten en in de daaropvolgende pontificale Goddelijke Liturgie. Net voor de vakantie dankte Zijne

Nieuwe diaken voor de Kathedraal in Brussel

Op zondag 17 september 2017 werd in de kathedraal van de Heilige Aartsengelen te Brussel nog een veelbelovende jongeman gewijd door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Vader Konstantinos is gehuwd, vader van twee dochters, gediplomeerd aan de Polytechnische Faculteit van de Aristoteles Universiteit te Thessaloniki, en laatstejaarsstudent aan

NAAMFEEST VAN METROPOLIET ATHENAGORAS VAN BELGIË TE BRUSSEL

Vol luister werd de naamdag gevierd van de Herder van het Heilig Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg: Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras.   De jaarlijkse gedachtenis van de Heilige Athenagoras de Apologeet wordt op 24 juli gevierd, maar omdat die dit jaar in België een werkdag is, werd ze verplaatst naar zondag

KERSTDAG IN DE KATHEDERAAL TE BRUSSEL

Op zondag 25 december 2016 werd in de Heilige Aartsengelenkathedraal te Brussel de Bisschoppelijke Goddelijke Liturgie voor het Feest van de Geboorte van Onze Heer en God en Redder Jezus Christus met luister gevierd. Ze werd voorgegaan door Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras, omringd door geestelijken van het Heilig Aartsbisdom en van andere Aartsbisdommen. Na het

FEEST VAN DE HH. AARTSENGELENKATHEDRAAL TE BRUSSEL

 In Brussel werd ook dit jaar het patroonsfeest van de Heilige Aartsengelenkathedraal van het Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, met luister gevierd. Volgens de kerkelijke kalender wordt de gedachtenis van de Synaxis van de Aartsengelen Michaël en Gabriël en de overige Onlichamelijke Krachten, op de 8e van de maand november gevierd.

DE OPSTANDING IN DE KATHEDRAAL TE BRUSSEL

 Met gepaste luister werd ook dit jaar op zondag 1 mei 2016 in de Kathedraal te Brussel het Heilig Pascha gevierd. De kerk was afgeladen vol met orthodoxe christenen die samenstroomden om het heilig vuur te ontvangen en deel te nemen aan de meest luisterrijke viering van het christendom. Tijdens de Goddelijke Liturgie, die werd